Profil kandydata na kierowcę - Kot Car
Kot Car

Szkoła Nauki Jazdy Kot Car Rafał Kotowski

Profil kandydata na kierowcę

Dokumenty składane przez kan­dy­data przed roz­po­czę­ciem kursu należy zło­żyć w wydziale komu­ni­ka­cji ze względu na adres zamel­do­wa­nia.

Złożyć należy:

  • Dowód osobisty lub paszport.
  • Wniosek o wydanie prawa jazdy.
    Na spotkaniach informacyjnych wypełniamy wniosek z przyszłym kursantem.
  • Pisemną zgodę rodzica lub opiekuna w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia, (kandydat na kierowcę może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem pełnoletności)
    Druk otrzymają Państwo w siedzibie szkoły jazdy Kot Car.
  • Orzeczenie lekarskie.
  • Fotografię (3,5 x 4,5 cm , bez nakry­cia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy).

Numer profilu kandydata na kierowcę – PKK jest wydawany od ręki, w indywidualnych przypadkach czas oczekiwania przedłuża się do następnego dnia roboczego.
Numer PKK należy przekazać do szkoły jazdy Kot Car.
Na wszystkie Państwa pytania czekamy pod numerami telefonu 601 977 647, 885 977 647 lub w siedzibie firmy przy ulicy Św. Antoniego 19 (hotel „Mazowiecki”).