Faq FAQ

Naczęściej zadawane pytania...

Zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania wśród kursantów. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na nurtujący Cię temat skontaktuj się z Nami - chętnie wszystko wyjaśnimy.

Procedura zaczyna się od złożenia wniosku o wydanie prawa jazdy. Wniosek o wydanie prawa jazdy złożysz w starostwie. Sprawy związane z wydawaniem praw jazdy prowadzą komórki organizacyjne urzędów, które zazwyczaj nazywają się: wydział komunikacji. Twoją sprawę będzie prowadził urząd, który jest właściwy do twojego miejsca zamieszkania. W urzędzie otrzymasz profil kandydata na kierowcę (PKK).

W wydziale komunikacji, gdzie złożysz wymagane dokumenty oraz dokonasz formalności, zostanie wygenerowany dla ciebie indywidualny profil kandydata na kierowcę (PKK). Jest to elektroniczny zestaw informacji na temat twojej sprawy, który w trakcie szkolenia i egzaminowania będzie uzupełniany o dodatkowe informacje takie jak, ilość godzin szkolenia, wyniki poszczególnych części egzaminu itp. Numerem PKK będziesz się posługiwać podczas całego procesu uzyskiwania prawa jazdy na daną kategorię.

  • Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.
  • Dowód osobisty lub paszport.
  • Zdjęcie – wyraźne, aktualne i kolorowe, o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.
  • Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat.
  • Wniosek o wydanie prawa jazdy- otrzymanie PKK – do otrzymania i wypełniania na miejscu w urzędzie.
  • Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania.

W zależności od podjętej przez Ciebie decyzji możesz zapisać się na kurs w naszym Ośrodku Szkolenia Kierowców lub na egzamin teoretyczny, który odbędzie się w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego (WORD).

Dopuszczalna jest możliwość samodzielnego przygotowania się do egzaminu teoretycznego. W takiej sytuacji możesz przed przystąpieniem do kursu zdać egzamin teoretyczny w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego (WORD) i w ten sposób od razu zacząć praktyczną naukę jazdy z pominięciem kursu teoretycznego. Jeżeli będziesz się szkolił/a w zakresie kategorii B dodatkowo weźmiesz udział w 4 godzinnym szkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych.

Tak, kurs możesz rozpocząć 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku.

Tak, do egzaminu możesz przystąpić miesiąc przed osiągnięciem wymaganego wieku.

Za kurs możesz zapłacić gotówką lub przelewem. Całą kwotę możesz wpłacać w dowolnych ratach, ostatecznym terminem płatności jest dzień zakończenia kursu. Zapisując się na kurs nie musisz go od razu opłacać.

Państwowy egzamin na prawo jazdy możesz zdać w dowolnym wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego (WORD) w kraju. Na egzamin możesz zapisać się przez internet – kliknij, aby przejść na stronę lub zapisz się w WORD. Do zapisu będziesz potrzebować numer PKK oraz dowód osobisty lub paszport.

Gratulujemy! Przed Tobą najmilsza cześć całej przygody – odbiór prawka. Najpierw musisz wystąpić o wydanie prawa jazdy. Opłatę uiścisz w wydziale komunikacji. Prawo jazdy kosztuje 100,50 zł.

FAQ