Informacje

Profil kandydata na kierowcę.

Dokumenty składane przez kan­dy­data przed roz­po­czę­ciem kursu należy zło­żyć w wydziale komu­ni­ka­cji ze względu na adres zamel­do­wa­nia.

Złożyć należy:

Numer profilu kandydata na kierowcę – PKK jest wydawany od ręki, w indywidualnych przypadkach czas oczekiwania przedłuża się do następnego dnia roboczego. Numer PKK należy przekazać do szkoły jazdy Kot Car.

Na wszystkie Państwa pytania czekamy pod numerami telefonu 601 977 647, 885 977 647 lub w siedzibie firmy przy ulicy P.O.W. 5 lok. 209 – 1 Piętro.

Profil Kandydata na Kierowcę